Traditsioonilised retseptid

Põllumajandus, nagu ka ülejäänud ühiskond, vajab soolist võrdõiguslikkust

Põllumajandus, nagu ka ülejäänud ühiskond, vajab soolist võrdõiguslikkust

Naiste toidu- ja põllumajandusvõrgustik sai alguse üle 16 aasta tagasi naissoost põllumeeste, maaomanike, teadlaste, üliõpilaste, pooldajate ja tarbijate kogukonnana, kes on kirglik jätkusuutlikkuse vastu Kesk -Lääne taludes ja kaugemalgi; kaks liiget vastavad The Atlanticu artiklile "Põllumajandus vajab rohkem naisi".


Sooline voolavus: mida see tähendab ja miks on toetus oluline

Võtke hetk - jah, kohe - oma soo kaalumiseks. Kas tunnete end naisena, mehena või muust soost: kuidas te kirjeldaksite end sooline identiteet? Kuidas näitate oma sugu teistele inimestele oma välimuse või käitumise kaudu - teisisõnu oma sooline väljendus? Ja kas teie sooline identiteet või sooline väljendus on aja jooksul muutunud või jäänud samaks?

Sellised küsimused võivad olla eriti väärtuslikud, kui mõtlete, kuidas sooline identiteet ja väljendusviisid võivad laste kasvades muutuda. Ja muidugi võivad need küsimused ka paljudele täiskasvanutele kõlada.

Aeg -ajalt on mul olnud lühemad juuksed ja kiindunud meeste kleidipüksidesse ja kingakingadesse. Mulle on meeldinud ka aeg -ajalt teatrilavastustes meesrolle mängida ja Halloweenis mehena kostüümi riietuda. Muul ajal on mul olnud pikemad juuksed, sageli kantud kleidid ja rippuvad kõrvarõngad - ja naiselikumad Halloweeni kostüümid. Kuigi minu sooline väljendus on aja jooksul nihkunud vähem naiseliku ja naiselikuma vahel, olen end alati identifitseerinud kui tüdrukut või naist.

Mis on sooline voolavus?

Määratleme mõned terminid. Cisgender tähendab, et inimese sooline identiteet vastab tema algsel sünnitunnistusel märgitud soole - naisele või mehele. Sooline voolavus viitab inimese soolise väljenduse või soolise identiteedi või mõlema muutumisele aja jooksul. See muutus võib olla väljenduses, kuid mitte identiteedis või identiteedis, kuid mitte väljenduses. Või võivad nii väljendusviis kui ka identiteet koos muutuda.

Mõne noore jaoks võib sooline voolavus olla viis soo uurimiseks enne stabiilsema soolise väljenduse või identiteedi saavutamist. Teiste jaoks võib sooline voolavus jätkuda lõputult osana nende sookogemusest.

Mõned inimesed kirjeldavad end kui "soo-voolavust". Identiteedina sobib see tavaliselt transsooliste ja mittekabinetiliste vihmavarjude alla, mis kehtib inimeste kohta, kelle sooline identiteet ei vasta soole, mis on neile määratud nende esialgsel sünnitunnistusel. (Mittebinaarne tähendab, et inimese sooline identiteet ei sobi naiste või meeste rangetesse kultuurikategooriatesse.)

Mitte igaüks, kes kogeb muutusi oma soolises väljenduses või identiteedis, ei ole sooline. Samuti ei soovi kõik soo kinnitavat ravi, et muuta oma keha, et see vastaks paremini nende soolisele identiteedile.

Kuidas sugu areneb ja muutub?

Tavaliselt hakkavad inimesed soolist identiteeti arendama juba varases lapsepõlves, umbes 2–3 -aastaselt. Sooline identiteet areneb mitmes sotsiaalses kontekstis: inimese perekond, nende suurem kogukond ning ühiskond ja ajalooline aeg, milles nad elavad. Kõigil neil võivad olla soolise väljenduse ja soolise identiteedi suhtes väga erinevad normid ja ootused.

Näiteks võib laps elada perekonnas, mis usub, et sugu on keerulisem kui poiss või tüdruk, ning julgustab sooliste väljendite mitmekesisust. Sama laps võib elada linnas, kus enamik inimesi usub, et poisid peaksid "välja nägema nagu poisid" ja tüdrukud peaksid välja nägema nagu tüdrukud. Ja see laps võib elada ühiskonnas ja ajaloolisel ajal, kus nende kogukonnaga on sarnased soonormid. Seega võib see laps tunda end vabamalt, kui tal on kodus erinev sooline väljendus või identiteet kui avalikus kohas.

Paljude inimeste jaoks areneb sooline identiteet ja väljendusoskus varakult ning jäävad aja jooksul samaks. Teiste jaoks võib kumbki muutuda. Kuigi sellised muutused võivad toimuda igal ajal inimese elus, on need lapsepõlves ja noorukieas tavalisemad kui täiskasvanueas hiljem.

Mis vahe on soo ja vedeliku vahel?

Kuigi mõnedel inimestel kujuneb sooline identiteet välja juba lapsepõlves, võivad teised samastuda ühe sooga korraga ja hiljem teise sooga. Näiteks võib isik, kes oli oma esialgsel sünnitunnistusel märgitud naissoost, identifitseerida kuni noorukieani tüdrukuna, seejärel kogu elu poisina. Seda isikut peetakse transsooliseks, kuid mitte tingimata sooliseks.

Teine inimene, kes järgib seda arengukaart, võib end identifitseerida poisina alles 20ndates eluaastates ja seejärel mittekaaslaseks ning hiljem täiskasvanueas uuesti poisiks. Seda isikut võiks pidada sooliseks, sest ta koges ühte või mitut muutust oma soolises identiteedis või soolises väljenduses. Siiski on mõistlik märkida, et nad ei pruugi kunagi kasutada terminit sooline vedelik enda identiteedimärgina.

Lõppkokkuvõttes on igaüks, kes määratleb end soolisena, sooline. Sageli kasutatakse seda mõistet nii, et inimese sooline väljendus või sooline identiteet - sisuliselt nende sisemine enesetunne - muutuvad sageli. Kuid sooline voolavus võib erinevate inimeste jaoks tunduda erinev.

Kuidas on sooline voolavus seotud laste ja teismeliste tervisega?

Nii nagu täiskasvanud, kogevad ka lapsed ja teismelised, kes väljendavad või tuvastavad oma sugu erinevalt oma sünnist määratud soost, eelarvamusi ja diskrimineerimist. Need kogemused võivad tekitada vähemuste stressi, mis kahjustab nende vaimset ja füüsilist tervist. Võrreldes cissooliste noortega esineb transsoolistel noortel kaks kuni kolm korda sagedamini depressiooni, ärevust, ennast kahjustavat käitumist ning enesetapumõtteid ja -käitumist.

Kõigil kogukondadel on ootused "normaalse" suhtes. Noortel, kes on soost sõltuvad, võib olla suurem oht ​​eelarvamuste ja diskrimineerimise tekkeks, sest nende muutuv sooline identiteet või väljendus on vastuolus ootusega, et kõik need isiksuse aspektid arenevad varakult ja jäävad aja jooksul samaks. Ja kahjulikud koostoimed ei pruugi ilmneda ainult inimestega, kes on cisgender. Noort, kes on soo muutlik, võib silmitsi seista ka mõne transsooliste kogukonna inimeste diskrimineerimisega, kes peavad neid "mitte tegelikult transseksuaalideks". Nähes noort, kes riietub ühel päeval naiselikumalt ja teisel päeval mehelikumalt, võib see tunduda segane või isegi ähvardav kõigile, kellel on rangeid soolisi ettekujutusi.

Kuidas saate oma elus toetada soo-voolu noori?

Ma soovitan teil mõelda soolisele voolavusele kui osale soolise identiteedi ja väljendusega seotud inimkogemuste mitmekesisusest. Kuigi aktsepteerimine on oluline, kuidas me kedagi kohtleme, on see eriti oluline lastele ja teismelistele.

 • Kuulake noori ja kinnitage nende kogemusi nende soo kohta. Igaüks on oma soo ekspert.
 • Ole kannatlik, sest noorte sooline voolavus võib olla osa nende soolise identiteedi arengust.
 • Toetage soolisi vorme noori, kes teevad teadlikke otsuseid soolise jaatava ravi osas, näiteks hormoonravi ja soolisi jaatavaid operatsioone.
 • Ühendage nad toe ja ressurssidega, et nad saaksid rääkida teiste sarnaste kogemustega inimestega. Sooline spekter on suurepärane ressurss nii sooõppega noortele kui ka täiskasvanutele nende elus.

Sooline voolavus: mida see tähendab ja miks on toetus oluline

Võtke hetk - jah, kohe - oma soo kaalumiseks. Kas tunnete end naisena, mehena või muust soost: kuidas te kirjeldaksite end sooline identiteet? Kuidas näitate oma sugu teistele inimestele oma välimuse või käitumise kaudu - teisisõnu oma sooline väljendus? Ja kas teie sooline identiteet või sooline väljendus on aja jooksul muutunud või jäänud samaks?

Sellised küsimused võivad olla eriti väärtuslikud, kui mõtlete, kuidas sooline identiteet ja väljendusviisid võivad laste kasvades muutuda. Ja muidugi võivad need küsimused ka paljudele täiskasvanutele kõlada.

Aeg -ajalt on mul olnud lühemad juuksed ja kiindunud meeste kleidipüksidesse ja kingakingadesse. Samuti on mulle meeldinud aeg -ajalt teatrilavastustes meesrolle mängida ja Halloweenis mehena kostüümi riietuda. Muul ajal on mul olnud pikemad juuksed, sageli kantud kleidid ja rippuvad kõrvarõngad - ja naiselikumad Halloweeni kostüümid. Kuigi minu sooline väljendus on aja jooksul nihkunud vähem naiseliku ja naiselikuma vahel, olen end alati identifitseerinud kui tüdrukut või naist.

Mis on sooline voolavus?

Määratleme mõned terminid. Cisgender tähendab, et inimese sooline identiteet vastab tema algsel sünnitunnistusel märgitud soole - naisele või mehele. Sooline voolavus viitab inimese soolise väljenduse või soolise identiteedi või mõlema muutumisele aja jooksul. See muutus võib olla väljenduses, kuid mitte identiteedis või identiteedis, kuid mitte väljenduses. Või võivad nii väljendusviis kui ka identiteet koos muutuda.

Mõne noore jaoks võib sooline voolavus olla viis soo uurimiseks enne stabiilsema soolise väljenduse või identiteedi saavutamist. Teiste jaoks võib sooline voolavus jätkuda lõputult osana nende sookogemusest.

Mõned inimesed kirjeldavad end kui "soo-voolavust". Identiteedina sobib see tavaliselt transsooliste ja mittekabinetiliste vihmavarjude alla, mis kehtib inimeste kohta, kelle sooline identiteet ei vasta soole, mis on neile määratud nende esialgsel sünnitunnistusel. (Mittebinaarne tähendab, et inimese sooline identiteet ei sobi naiste või meeste rangetesse kultuurikategooriatesse.)

Mitte igaüks, kes kogeb muutusi oma soolises väljenduses või identiteedis, ei ole sooline. Samuti ei soovi kõik soo kinnitavat ravi, et muuta oma keha, et see vastaks paremini nende soolisele identiteedile.

Kuidas sugu areneb ja muutub?

Tavaliselt hakkavad inimesed soolist identiteeti arendama juba varases lapsepõlves, umbes 2–3 -aastaselt. Sooline identiteet areneb mitmes sotsiaalses kontekstis: inimese perekond, nende suurem kogukond ning ühiskond ja ajalooline aeg, milles nad elavad. Kõigil neil võivad olla soolise väljenduse ja soolise identiteedi suhtes väga erinevad normid ja ootused.

Näiteks võib laps elada perekonnas, mis usub, et sugu on keerulisem kui poiss või tüdruk, ning julgustab sooliste väljendite mitmekesisust. Sama laps võib elada linnas, kus enamik inimesi usub, et poisid peaksid "välja nägema nagu poisid" ja tüdrukud peaksid välja nägema nagu tüdrukud. Ja see laps võib elada ühiskonnas ja ajaloolisel ajal, kus nende kogukonnaga on sarnased soonormid. Seega võib see laps tunda end vabamalt, kui tal on kodus erinev sooline väljendus või identiteet kui avalikus kohas.

Paljude inimeste jaoks areneb sooline identiteet ja väljendus varakult ning jäävad aja jooksul samaks. Teiste jaoks võib kumbki muutuda. Kuigi sellised muutused võivad toimuda igal ajal inimese elus, on need lapsepõlves ja noorukieas tavalisemad kui täiskasvanueas hiljem.

Mis vahe on soo ja vedeliku vahel?

Kuigi mõnedel inimestel kujuneb sooline identiteet välja juba lapsepõlves, võivad teised samastuda ühe sooga korraga ja hiljem teise sooga. Näiteks võib isik, kes oli oma esialgsel sünnitunnistusel märgitud naissoost, identifitseerida kuni noorukieani tüdrukuna, seejärel kogu elu poisina. Seda isikut peetakse transsooliseks, kuid mitte tingimata sooliseks.

Teine inimene, kes järgib seda arengukaart, võib end identifitseerida poisina alles 20ndates eluaastates ja seejärel mittekaaslaseks ning hiljem täiskasvanueas uuesti poisiks. Seda isikut võiks pidada sooliseks, sest ta koges ühte või mitut muutust oma soolises identiteedis või soolises väljenduses. Siiski on mõistlik märkida, et nad ei pruugi kunagi kasutada terminit sooline vedelik enda identiteedimärgina.

Lõppkokkuvõttes on igaüks, kes määratleb end soolisena, sooline. Sageli kasutatakse seda mõistet nii, et inimese sooline väljendus või sooline identiteet - sisuliselt nende sisemine enesetunne - muutuvad sageli. Kuid sooline voolavus võib erinevate inimeste jaoks tunduda erinev.

Kuidas on sooline voolavus seotud laste ja teismeliste tervisega?

Nii nagu täiskasvanud, kogevad ka lapsed ja teismelised, kes väljendavad või tuvastavad oma sugu erinevalt oma sünnist määratud soost, eelarvamusi ja diskrimineerimist. Need kogemused võivad tekitada vähemuste stressi, mis kahjustab nende vaimset ja füüsilist tervist. Võrreldes cissooliste noortega esineb transsoolistel noortel kaks kuni kolm korda sagedamini depressiooni, ärevust, ennast kahjustavat käitumist ning enesetapumõtteid ja -käitumist.

Kõigil kogukondadel on ootused "normaalse" suhtes. Noortel, kes on soost sõltuvad, võib olla suurem oht ​​eelarvamuste ja diskrimineerimise tekkeks, sest nende muutuv sooline identiteet või väljendus on vastuolus ootusega, et kõik need isiksuse aspektid arenevad varakult ja jäävad aja jooksul samaks. Ja kahjulikud koostoimed ei pruugi ilmneda ainult inimestega, kes on cisgender. Noort, kes on soo muutlik, võib diskrimineerida ka mõni transseksuaalide kogukonna inimene, kes peab neid "mitte tegelikult transseksuaalideks". Nähes noort, kes riietub ühel päeval naiselikumalt ja teisel päeval mehelikumalt, võib see tunduda segane või isegi ähvardav kõigile, kellel on rangeid soolisi ettekujutusi.

Kuidas saate oma elus toetada soo-voolu noori?

Ma soovitan teil mõelda soolisele voolavusele kui osale soolise identiteedi ja väljendusega seotud inimkogemuste mitmekesisusest. Kuigi aktsepteerimine on oluline, kuidas me kedagi kohtleme, on see eriti oluline lastele ja teismelistele.

 • Kuulake noori ja kinnitage nende kogemusi nende soo kohta. Igaüks on oma soo ekspert.
 • Ole kannatlik, sest noorte sooline voolavus võib olla osa nende soolise identiteedi arengust.
 • Toetage soolisi vorme noori, kes teevad teadlikke otsuseid soolise jaatava ravi osas, näiteks hormoonravi ja soolisi jaatavaid operatsioone.
 • Ühendage nad toe ja ressurssidega, et nad saaksid rääkida teiste sarnaste kogemustega inimestega. Sooline spekter on suurepärane ressurss nii sooõppega noortele kui ka täiskasvanutele nende elus.

Sooline voolavus: mida see tähendab ja miks on toetus oluline

Võtke hetk - jah, kohe - oma soo kaalumiseks. Kas tunnete end naisena, mehena või muust soost: kuidas te kirjeldaksite end sooline identiteet? Kuidas näitate oma sugu teistele inimestele oma välimuse või käitumise kaudu - teisisõnu oma sooline väljendus? Ja kas teie sooline identiteet või sooline väljendus on aja jooksul muutunud või jäänud samaks?

Sellised küsimused võivad olla eriti väärtuslikud, kui mõtlete, kuidas sooline identiteet ja väljendusviisid võivad laste kasvades muutuda. Ja muidugi võivad need küsimused ka paljudele täiskasvanutele kõlada.

Aeg -ajalt on mul olnud lühemad juuksed ja kiindumus meeste kleidipükste ja kingade vastu. Mulle on meeldinud ka aeg -ajalt teatrilavastustes meesrolle mängida ja Halloweenis mehena kostüümi riietuda. Muul ajal on mul olnud pikemad juuksed, sageli kantud kleidid ja rippuvad kõrvarõngad - ja naiselikumad Halloweeni kostüümid. Kuigi minu sooline väljendus on aja jooksul nihkunud vähem naiseliku ja naiselikuma vahel, olen end alati identifitseerinud kui tüdrukut või naist.

Mis on sooline voolavus?

Määratleme mõned terminid. Cisgender tähendab, et inimese sooline identiteet vastab tema algsel sünnitunnistusel märgitud soole - naisele või mehele. Sooline voolavus viitab inimese soolise väljenduse või soolise identiteedi või mõlema muutumisele aja jooksul. See muutus võib olla väljenduses, kuid mitte identiteedis või identiteedis, kuid mitte väljenduses. Või võivad nii väljendusviis kui ka identiteet koos muutuda.

Mõne noore jaoks võib sooline voolavus olla viis soo uurimiseks enne stabiilsema soolise väljenduse või identiteedi saavutamist. Teiste jaoks võib sooline voolavus jätkuda lõputult osana nende sookogemusest.

Mõned inimesed kirjeldavad end kui "soo-voolavust". Identiteedina sobib see tavaliselt transsooliste ja mittekabinetiliste vihmavarjude alla, mis kehtib inimeste kohta, kelle sooline identiteet ei vasta soole, mis on neile määratud nende esialgsel sünnitunnistusel. (Mittebinaarne tähendab, et inimese sooline identiteet ei sobi naiste või meeste rangetesse kultuurikategooriatesse.)

Mitte igaüks, kes kogeb muutusi oma soolises väljenduses või identiteedis, ei ole sooline. Samuti ei soovi kõik soo kinnitavat ravi, et muuta oma keha, et see vastaks paremini nende soolisele identiteedile.

Kuidas sugu areneb ja muutub?

Tavaliselt hakkavad inimesed soolist identiteeti arendama juba varases lapsepõlves, umbes 2–3 -aastaselt. Sooline identiteet areneb mitmes sotsiaalses kontekstis: inimese perekond, nende suurem kogukond ning ühiskond ja ajalooline aeg, milles nad elavad. Kõigil neil võivad olla soolise väljenduse ja soolise identiteedi suhtes väga erinevad normid ja ootused.

Näiteks võib laps elada perekonnas, mis usub, et sugu on keerulisem kui poiss või tüdruk, ning julgustab sooliste väljendite mitmekesisust. Sama laps võib elada linnas, kus enamik inimesi usub, et poisid peaksid "välja nägema nagu poisid" ja tüdrukud peaksid välja nägema nagu tüdrukud. Ja see laps võib elada ühiskonnas ja ajaloolisel ajal, kus nende kogukonnaga on sarnased soonormid. Seega võib see laps tunda end vabamalt, kui tal on kodus erinev sooline väljendus või identiteet kui avalikus kohas.

Paljude inimeste jaoks areneb sooline identiteet ja väljendusoskus varakult ning jäävad aja jooksul samaks. Teiste jaoks võib kumbki muutuda. Kuigi sellised muutused võivad toimuda igal ajal inimese elus, on need lapsepõlves ja noorukieas tavalisemad kui täiskasvanueas hiljem.

Mis vahe on soo ja vedeliku vahel?

Kuigi mõnedel inimestel kujuneb sooline identiteet välja juba lapsepõlves, võivad teised samastuda ühe sooga korraga ja hiljem teise sooga. Näiteks võib isik, kes oli oma esialgsel sünnitunnistusel märgitud naissoost, identifitseerida kuni noorukieani tüdrukuna, seejärel kogu elu poisina. Seda isikut peetakse transsooliseks, kuid mitte tingimata sooliseks.

Teine inimene, kes järgib seda arengukaart, võib end identifitseerida alles poisina kuni 20ndate eluaastateni, seejärel mittekaaslaseks ja hiljem täiskasvanueas uuesti poisiks. Seda isikut võiks pidada sooliseks, sest ta koges ühte või mitut muutust oma soolises identiteedis või soolises väljenduses. Siiski on mõistlik märkida, et nad ei pruugi kunagi kasutada terminit sooline vedelik enda identiteedimärgina.

Lõppkokkuvõttes on igaüks, kes määratleb end soolisena, sooline. Sageli kasutatakse seda mõistet nii, et inimese sooline väljendus või sooline identiteet - sisuliselt nende sisemine enesetunne - muutuvad sageli. Kuid sooline voolavus võib erinevate inimeste jaoks tunduda erinev.

Kuidas on sooline voolavus seotud laste ja teismeliste tervisega?

Nii nagu täiskasvanud, kogevad ka lapsed ja teismelised, kes väljendavad või tuvastavad oma sugu erinevalt oma sünnist määratud soost, eelarvamusi ja diskrimineerimist. Need kogemused võivad tekitada vähemuste stressi, mis kahjustab nende vaimset ja füüsilist tervist. Võrreldes cissooliste noortega esineb transsoolistel noortel kaks kuni kolm korda sagedamini depressiooni, ärevust, ennast kahjustavat käitumist ning enesetapumõtteid ja -käitumist.

Kõigil kogukondadel on ootused "normaalse" suhtes. Noortel, kes on soost sõltuvad, võib olla suurem oht ​​eelarvamuste ja diskrimineerimise tekkeks, sest nende muutuv sooline identiteet või väljendus on vastuolus ootusega, et kõik need isiksuse aspektid arenevad varakult ja jäävad aja jooksul samaks. Ja kahjulikud koostoimed ei pruugi ilmneda ainult inimestega, kes on cisgender. Noort, kes on soo muutlik, võib silmitsi seista ka mõne transsooliste kogukonna inimeste diskrimineerimisega, kes peavad neid "mitte tegelikult transseksuaalideks". Nähes noort, kes riietub ühel päeval naiselikumalt ja teisel päeval mehelikumalt, võib see tunduda segane või isegi ähvardav kõigile, kellel on rangeid soolisi ettekujutusi.

Kuidas saate oma elus toetada soolisi vorme noori?

Ma soovitan teil mõelda soolisele voolavusele kui osale soolise identiteedi ja väljendusega seotud inimkogemuste mitmekesisusest. Kuigi aktsepteerimine on oluline, kuidas me kedagi kohtleme, on see eriti oluline lastele ja teismelistele.

 • Kuulake noori ja kinnitage nende kogemusi nende soo kohta. Igaüks on oma soo ekspert.
 • Ole kannatlik, sest noorte sooline voolavus võib olla osa nende soolise identiteedi arengust.
 • Toetage soolisi vorme noori, kes teevad teadlikke otsuseid soolise jaatava ravi osas, näiteks hormoonravi ja soolisi jaatavaid operatsioone.
 • Ühendage nad toe ja ressurssidega, et nad saaksid rääkida teiste sarnaste kogemustega inimestega. Sooline spekter on suurepärane ressurss nii sooõppega noortele kui ka täiskasvanutele nende elus.

Sooline voolavus: mida see tähendab ja miks on toetus oluline

Võtke hetk - jah, kohe - oma soo kaalumiseks. Kas tunnete end naisena, mehena või muust soost: kuidas te kirjeldaksite end sooline identiteet? Kuidas näitate oma sugu teistele inimestele oma välimuse või käitumise kaudu - teisisõnu oma sooline väljendus? Ja kas teie sooline identiteet või sooline väljendus on aja jooksul muutunud või jäänud samaks?

Sellised küsimused võivad olla eriti väärtuslikud, kui mõtlete, kuidas sooline identiteet ja väljendusviisid võivad laste kasvades muutuda. Ja muidugi võivad need küsimused ka paljudele täiskasvanutele kõlada.

Aeg -ajalt on mul olnud lühemad juuksed ja kiindumus meeste kleidipükste ja kingade vastu. Samuti on mulle meeldinud aeg -ajalt teatrilavastustes meesrolle mängida ja Halloweenis mehena kostüümi riietuda. Muul ajal on mul olnud pikemad juuksed, sageli kantud kleidid ja rippuvad kõrvarõngad - ja naiselikumad Halloweeni kostüümid. Kuigi mu sooline väljendus on aja jooksul nihkunud vähem naiseliku ja naiselikuma vahel, olen end alati identifitseerinud kui tüdrukut või naist.

Mis on sooline voolavus?

Määratleme mõned terminid. Cisgender tähendab, et inimese sooline identiteet vastab tema algsel sünnitunnistusel märgitud soole - naisele või mehele. Sooline voolavus viitab inimese soolise väljenduse või soolise identiteedi või mõlema muutumisele aja jooksul. See muutus võib olla väljenduses, kuid mitte identiteedis või identiteedis, kuid mitte väljenduses. Või võivad nii väljendusviis kui ka identiteet koos muutuda.

Mõne noore jaoks võib sooline voolavus olla viis soo uurimiseks enne stabiilsema soolise väljenduse või identiteedi saavutamist. Teiste jaoks võib sooline voolavus jätkuda lõputult osana nende sookogemusest.

Mõned inimesed kirjeldavad end kui "soo-voolavust". Identiteedina sobib see tavaliselt transsooliste ja mittekabinetide vihmavarju alla, mis kehtib inimeste kohta, kelle sooline identiteet ei vasta algsele sünnitunnistusele määratud soole. (Mittebinaarne tähendab, et inimese sooline identiteet ei sobi naiste või meeste rangetesse kultuurikategooriatesse.)

Mitte igaüks, kes kogeb muutusi oma soolises väljenduses või identiteedis, ei ole sooline. Samuti ei soovi kõik soot kinnitavat arstiabi, et muuta oma keha, et see vastaks paremini nende soolisele identiteedile.

Kuidas sugu areneb ja muutub?

Tavaliselt hakkavad inimesed soolist identiteeti arendama juba varases lapsepõlves, umbes 2–3 -aastaselt. Sooline identiteet areneb mitmes sotsiaalses kontekstis: inimese perekond, nende suurem kogukond ning ühiskond ja ajalooline aeg, milles nad elavad. Kõigil neil võivad olla soolise väljenduse ja soolise identiteedi suhtes väga erinevad normid ja ootused.

Näiteks võib laps elada perekonnas, mis usub, et sugu on keerulisem kui poiss või tüdruk, ning julgustab sooliste väljendite mitmekesisust. Sama laps võib elada linnas, kus enamik inimesi usub, et poisid peaksid "välja nägema nagu poisid" ja tüdrukud peaksid välja nägema nagu tüdrukud. Ja see laps võib elada ühiskonnas ja ajaloolisel ajal, kus nende kogukonnaga on sarnased soonormid. Seega võib see laps tunda end vabamalt, kui tal on kodus erinev sooline väljendus või identiteet kui avalikus kohas.

Paljude inimeste jaoks areneb sooline identiteet ja väljendusoskus varakult ning jäävad aja jooksul samaks. Teiste jaoks võib kumbki muutuda. Kuigi sellised muutused võivad toimuda igal ajal inimese elus, on need lapsepõlves ja noorukieas tavalisemad kui täiskasvanueas hiljem.

Mis vahe on soo ja vedeliku vahel?

Kuigi mõnedel inimestel kujuneb sooline identiteet välja juba lapsepõlves, võivad teised samastuda ühe sooga korraga ja hiljem teise sooga. Näiteks võib isik, kes oli oma esialgsel sünnitunnistusel märgitud naissoost, identifitseerida kuni noorukieani tüdrukuna, seejärel kogu elu poisina. Seda isikut peetakse transsooliseks, kuid mitte tingimata sooliseks.

Teine inimene, kes järgib seda arengukaart, võib end identifitseerida poisina alles 20ndates eluaastates ja seejärel mittekaaslaseks ning hiljem täiskasvanueas uuesti poisiks. Seda isikut võiks pidada sooliseks, sest ta koges ühte või mitut muutust oma soolises identiteedis või soolises väljenduses. Siiski on mõistlik märkida, et nad ei pruugi kunagi kasutada terminit sooline vedelik enda identiteedimärgina.

Lõppkokkuvõttes on igaüks, kes määratleb end soolisena, sooline. Sageli kasutatakse seda mõistet nii, et inimese sooline väljendus või sooline identiteet - sisuliselt nende sisemine enesetunne - muutuvad sageli. Kuid sooline voolavus võib erinevate inimeste jaoks tunduda erinev.

Kuidas on sooline voolavus seotud laste ja teismeliste tervisega?

Nii nagu täiskasvanud, kogevad ka lapsed ja teismelised, kes väljendavad või tuvastavad oma sugu erinevalt oma sünnist määratud soost, eelarvamusi ja diskrimineerimist. Need kogemused võivad tekitada vähemuste stressi, mis kahjustab nende vaimset ja füüsilist tervist. Võrreldes cissooliste noortega esineb transsoolistel noortel kaks kuni kolm korda sagedamini depressiooni, ärevust, ennast kahjustavat käitumist ning enesetapumõtteid ja -käitumist.

Kõigil kogukondadel on ootused "normaalse" suhtes. Noortel, kes on soost sõltuvad, võib olla suurem oht ​​eelarvamuste ja diskrimineerimise tekkeks, sest nende muutuv sooline identiteet või väljendus on vastuolus ootusega, et kõik need isiksuse aspektid arenevad varakult ja jäävad aja jooksul samaks. Ja kahjulikud koostoimed ei pruugi ilmneda ainult inimestega, kes on cisgender. Noort, kes on soo muutlik, võib silmitsi seista ka mõne transsooliste kogukonna inimeste diskrimineerimisega, kes peavad neid "mitte tegelikult transseksuaalideks". Nähes noort, kes riietub ühel päeval naiselikumalt ja teisel päeval mehelikumalt, võib see tunduda segane või isegi ähvardav kõigile, kellel on rangeid soolisi ettekujutusi.

Kuidas saate oma elus toetada soo-voolu noori?

Ma soovitan teil mõelda soolisele voolavusele kui osale soolise identiteedi ja väljendusega seotud inimkogemuste mitmekesisusest. Kuigi aktsepteerimine on oluline, kuidas me kedagi kohtleme, on see eriti oluline lastele ja teismelistele.

 • Kuulake noori ja kinnitage nende kogemusi nende soo kohta. Igaüks on oma soo ekspert.
 • Ole kannatlik, sest noorte sooline voolavus võib olla osa nende soolise identiteedi arengust.
 • Toetage soolisi vorme noori, kes teevad teadlikke otsuseid soolise jaatava ravi osas, näiteks hormoonravi ja soolisi jaatavaid operatsioone.
 • Ühendage nad toe ja ressurssidega, et nad saaksid rääkida teiste sarnaste kogemustega inimestega. Sooline spekter on suurepärane ressurss nii sooõppega noortele kui ka täiskasvanutele nende elus.

Sooline voolavus: mida see tähendab ja miks on toetus oluline

Võtke hetk - jah, kohe - oma soo kaalumiseks. Kas tunnete end naisena, mehena või muust soost: kuidas te kirjeldaksite end sooline identiteet? Kuidas näitate oma sugu teistele inimestele oma välimuse või käitumise kaudu - teisisõnu oma sooline väljendus? Ja kas teie sooline identiteet või sooline väljendus on aja jooksul muutunud või jäänud samaks?

Sellised küsimused võivad olla eriti väärtuslikud, kui mõtlete, kuidas sooline identiteet ja väljendusviisid võivad laste kasvades muutuda. Ja muidugi võivad need küsimused ka paljudele täiskasvanutele kõlada.

Aeg -ajalt on mul olnud lühemad juuksed ja kiindumus meeste kleidipükste ja kingade vastu. Mulle on meeldinud ka aeg -ajalt teatrilavastustes meesrolle mängida ja Halloweenis mehena kostüümi riietuda. Muul ajal on mul olnud pikemad juuksed, sageli kantud kleidid ja rippuvad kõrvarõngad - ja naiselikumad Halloweeni kostüümid. Kuigi minu sooline väljendus on aja jooksul nihkunud vähem naiseliku ja naiselikuma vahel, olen end alati identifitseerinud kui tüdrukut või naist.

Mis on sooline voolavus?

Määratleme mõned terminid. Cisgender tähendab, et inimese sooline identiteet vastab tema algsel sünnitunnistusel märgitud soole - naisele või mehele. Sooline voolavus viitab inimese soolise väljenduse või soolise identiteedi või mõlema muutumisele aja jooksul. See muutus võib olla väljenduses, kuid mitte identiteedis või identiteedis, kuid mitte väljenduses. Või võivad nii väljendusviis kui ka identiteet koos muutuda.

Mõne noore jaoks võib sooline voolavus olla viis soo uurimiseks enne stabiilsema soolise väljenduse või identiteedi saavutamist. Teiste jaoks võib sooline voolavus jätkuda lõputult osana nende sookogemusest.

Mõned inimesed kirjeldavad end kui "soo-voolavust". Identiteedina sobib see tavaliselt transsooliste ja mittekabinetide vihmavarju alla, mis kehtib inimeste kohta, kelle sooline identiteet ei vasta algsele sünnitunnistusele määratud soole. (Mittebinaarne tähendab, et inimese sooline identiteet ei sobi naiste või meeste rangetesse kultuurikategooriatesse.)

Mitte igaüks, kes kogeb muutusi oma soolises väljenduses või identiteedis, ei ole sooline. Samuti ei soovi kõik soot kinnitavat arstiabi, et muuta oma keha, et see vastaks paremini nende soolisele identiteedile.

Kuidas sugu areneb ja muutub?

Tavaliselt hakkavad inimesed soolist identiteeti arendama varases lapsepõlves, umbes 2–3 -aastaselt. Sooline identiteet kujuneb välja mitmes sotsiaalses kontekstis: inimese perekond, nende suurem kogukond ning ühiskond ja ajalooline aeg, milles nad elavad. Kõigil neil võivad olla soolise väljenduse ja soolise identiteedi suhtes väga erinevad normid ja ootused.

Näiteks võib laps elada perekonnas, mis usub, et sugu on keerulisem kui poiss või tüdruk, ning julgustab sooliste väljendite mitmekesisust. That same child may live in a town where most people believe that boys should “look like boys” and girls should “look like girls.” And this child might live in a society and at a historical time with similar gender norms as their community. Thus, this child may feel freer to have a different gender expression or identity at home than out in public.

For many people, gender identity and expression develop early and stay the same over time. For others, either one may change. While such changes can happen at any time during a person’s life, they’re more common during childhood and adolescence than later in adulthood.

What’s the difference between gender-fluid and transgender?

While some people develop a gender identity early in childhood, others may identify with one gender at one time and then another gender later on. For example, a person who was designated female on their original birth certificate may identify as a girl until adolescence, then identify as a boy for the rest of their life. This person would be considered transgender, but not necessarily gender-fluid.

Another person who follows this developmental arc may only identify as a boy until they are in their 20s, and then identify as nonbinary, and then identify as a boy again later in adulthood. This person could be considered gender-fluid, because they experienced one or more changes in their gender identity or gender expression. It’s wise to note, though, that they may never use the term gender-fluid as an identity label for themself.

Ultimately, anyone who identifies as gender-fluid is a gender-fluid person. Often, the term is used to mean that a person’s gender expression or gender identity — essentially, their internal sense of self — changes frequently. But gender fluidity can look different for different people.

How is gender fluidity related to health in children and teens?

Just like adults, children and teens who express or identify their gender differently from their sex designated at birth are more likely to experience prejudice and discrimination. These experiences may create minority stress that is harmful for their mental and physical health. Compared to cisgender youth, transgender youth are two to three times more likely to have depression, anxiety, self-harming behavior, and suicidal thoughts and behavior.

All communities have expectations around what’s “normal.” A youth who is gender-fluid may be at greater risk for prejudice and discrimination, because their shifting gender identity or expression goes against an expectation that each of these aspects of personhood develops early and stays the same over time. And the harmful interactions may not occur only with people who are cisgender. A youth who is gender-fluid may also face discrimination from some people in the transgender community who view them as “not really transgender.” Seeing a youth who dresses more femininely on one day and more masculinely on another day may feel confusing or even threatening to anyone with strict ideas about gender.

How can you support gender-fluid youth in your life?

I encourage you to think about gender fluidity as part of the diversity of human experience related to gender identity and expression. While acceptance is important in how we treat anyone, it’s especially important for children and teens.

 • Listen to youth and validate their experience of their gender. Everyone is the expert of their own gender.
 • Be patient, as a youth’s gender fluidity may be part of their gender identity development.
 • Support gender-fluid youth in making informed decisions about gender-affirming care, such as hormone therapy and gender-affirming surgeries.
 • Connect them to support and resources so they can talk to others with similar experiences. Gender Spectrum is a great resource for both gender-fluid youth and the adults in their lives.

Gender fluidity: What it means and why support matters

Take a moment — yes, right now — to consider your gender. Do you identify as a woman, man, or another gender: essentially, how would you describe your gender identity? How do you show your gender to other people through how you look or act — in other words, your gender expression? And has your gender identity or gender expression changed or stayed the same over time?

Questions like these can be especially valuable if you’re wondering about how gender identity and expression may shift as children grow up. And, of course, these questions may also resonate with many adults.

At times in my life, I’ve had shorter hair and a fondness for men’s dress pants and dress shoes. I’ve also enjoyed occasionally playing male roles in theater productions and dressing in costume as a man on Halloween. At other times in my life, I’ve had longer hair and frequently worn dresses and dangly earrings — and more feminine Halloween costumes. Although my gender expression has shifted over time between less feminine and more feminine, I have always identified as a girl or woman.

What is gender fluidity?

Let’s define a few terms. Cisgender means a person’s gender identity matches the sex — female or male — designated on their original birth certificate. Gender fluidity refers to change over time in a person’s gender expression or gender identity, or both. That change might be in expression, but not identity, or in identity, but not expression. Or both expression and identity might change together.

For some youth, gender fluidity may be a way to explore gender before landing on a more stable gender expression or identity. For others, gender fluidity may continue indefinitely as part of their life experience with gender.

Some people describe themselves as “gender-fluid.” As an identity, it typically fits under the transgender and nonbinary umbrella, which applies to people whose gender identity doesn’t match the sex assigned to them on their original birth certificate. (Nonbinary means a person’s gender identity doesn’t fit into strict cultural categories of female or male.)

Not everyone who experiences changes in their gender expression or identity identifies as gender-fluid. Nor does everyone desire gender-affirming medical treatment to change their body to better align with their gender identity.

How does gender develop and change?

People typically begin developing a gender identity in early childhood, around the age of 2 or 3. Gender identity develops within multiple social contexts: a person’s family, their larger community, and the society and historical time in which they live. Each of these may have very different norms and expectations about gender expression and gender identity.

For example, a child might live in a family that believes that gender is more complex than boy or girl, and encourages a diversity of gender expressions. That same child may live in a town where most people believe that boys should “look like boys” and girls should “look like girls.” And this child might live in a society and at a historical time with similar gender norms as their community. Thus, this child may feel freer to have a different gender expression or identity at home than out in public.

For many people, gender identity and expression develop early and stay the same over time. For others, either one may change. While such changes can happen at any time during a person’s life, they’re more common during childhood and adolescence than later in adulthood.

What’s the difference between gender-fluid and transgender?

While some people develop a gender identity early in childhood, others may identify with one gender at one time and then another gender later on. For example, a person who was designated female on their original birth certificate may identify as a girl until adolescence, then identify as a boy for the rest of their life. This person would be considered transgender, but not necessarily gender-fluid.

Another person who follows this developmental arc may only identify as a boy until they are in their 20s, and then identify as nonbinary, and then identify as a boy again later in adulthood. This person could be considered gender-fluid, because they experienced one or more changes in their gender identity or gender expression. It’s wise to note, though, that they may never use the term gender-fluid as an identity label for themself.

Ultimately, anyone who identifies as gender-fluid is a gender-fluid person. Often, the term is used to mean that a person’s gender expression or gender identity — essentially, their internal sense of self — changes frequently. But gender fluidity can look different for different people.

How is gender fluidity related to health in children and teens?

Just like adults, children and teens who express or identify their gender differently from their sex designated at birth are more likely to experience prejudice and discrimination. These experiences may create minority stress that is harmful for their mental and physical health. Compared to cisgender youth, transgender youth are two to three times more likely to have depression, anxiety, self-harming behavior, and suicidal thoughts and behavior.

All communities have expectations around what’s “normal.” A youth who is gender-fluid may be at greater risk for prejudice and discrimination, because their shifting gender identity or expression goes against an expectation that each of these aspects of personhood develops early and stays the same over time. And the harmful interactions may not occur only with people who are cisgender. A youth who is gender-fluid may also face discrimination from some people in the transgender community who view them as “not really transgender.” Seeing a youth who dresses more femininely on one day and more masculinely on another day may feel confusing or even threatening to anyone with strict ideas about gender.

How can you support gender-fluid youth in your life?

I encourage you to think about gender fluidity as part of the diversity of human experience related to gender identity and expression. While acceptance is important in how we treat anyone, it’s especially important for children and teens.

 • Listen to youth and validate their experience of their gender. Everyone is the expert of their own gender.
 • Be patient, as a youth’s gender fluidity may be part of their gender identity development.
 • Support gender-fluid youth in making informed decisions about gender-affirming care, such as hormone therapy and gender-affirming surgeries.
 • Connect them to support and resources so they can talk to others with similar experiences. Gender Spectrum is a great resource for both gender-fluid youth and the adults in their lives.

Gender fluidity: What it means and why support matters

Take a moment — yes, right now — to consider your gender. Do you identify as a woman, man, or another gender: essentially, how would you describe your gender identity? How do you show your gender to other people through how you look or act — in other words, your gender expression? And has your gender identity or gender expression changed or stayed the same over time?

Questions like these can be especially valuable if you’re wondering about how gender identity and expression may shift as children grow up. And, of course, these questions may also resonate with many adults.

At times in my life, I’ve had shorter hair and a fondness for men’s dress pants and dress shoes. I’ve also enjoyed occasionally playing male roles in theater productions and dressing in costume as a man on Halloween. At other times in my life, I’ve had longer hair and frequently worn dresses and dangly earrings — and more feminine Halloween costumes. Although my gender expression has shifted over time between less feminine and more feminine, I have always identified as a girl or woman.

What is gender fluidity?

Let’s define a few terms. Cisgender means a person’s gender identity matches the sex — female or male — designated on their original birth certificate. Gender fluidity refers to change over time in a person’s gender expression or gender identity, or both. That change might be in expression, but not identity, or in identity, but not expression. Or both expression and identity might change together.

For some youth, gender fluidity may be a way to explore gender before landing on a more stable gender expression or identity. For others, gender fluidity may continue indefinitely as part of their life experience with gender.

Some people describe themselves as “gender-fluid.” As an identity, it typically fits under the transgender and nonbinary umbrella, which applies to people whose gender identity doesn’t match the sex assigned to them on their original birth certificate. (Nonbinary means a person’s gender identity doesn’t fit into strict cultural categories of female or male.)

Not everyone who experiences changes in their gender expression or identity identifies as gender-fluid. Nor does everyone desire gender-affirming medical treatment to change their body to better align with their gender identity.

How does gender develop and change?

People typically begin developing a gender identity in early childhood, around the age of 2 or 3. Gender identity develops within multiple social contexts: a person’s family, their larger community, and the society and historical time in which they live. Each of these may have very different norms and expectations about gender expression and gender identity.

For example, a child might live in a family that believes that gender is more complex than boy or girl, and encourages a diversity of gender expressions. That same child may live in a town where most people believe that boys should “look like boys” and girls should “look like girls.” And this child might live in a society and at a historical time with similar gender norms as their community. Thus, this child may feel freer to have a different gender expression or identity at home than out in public.

For many people, gender identity and expression develop early and stay the same over time. For others, either one may change. While such changes can happen at any time during a person’s life, they’re more common during childhood and adolescence than later in adulthood.

What’s the difference between gender-fluid and transgender?

While some people develop a gender identity early in childhood, others may identify with one gender at one time and then another gender later on. For example, a person who was designated female on their original birth certificate may identify as a girl until adolescence, then identify as a boy for the rest of their life. This person would be considered transgender, but not necessarily gender-fluid.

Another person who follows this developmental arc may only identify as a boy until they are in their 20s, and then identify as nonbinary, and then identify as a boy again later in adulthood. This person could be considered gender-fluid, because they experienced one or more changes in their gender identity or gender expression. It’s wise to note, though, that they may never use the term gender-fluid as an identity label for themself.

Ultimately, anyone who identifies as gender-fluid is a gender-fluid person. Often, the term is used to mean that a person’s gender expression or gender identity — essentially, their internal sense of self — changes frequently. But gender fluidity can look different for different people.

How is gender fluidity related to health in children and teens?

Just like adults, children and teens who express or identify their gender differently from their sex designated at birth are more likely to experience prejudice and discrimination. These experiences may create minority stress that is harmful for their mental and physical health. Compared to cisgender youth, transgender youth are two to three times more likely to have depression, anxiety, self-harming behavior, and suicidal thoughts and behavior.

All communities have expectations around what’s “normal.” A youth who is gender-fluid may be at greater risk for prejudice and discrimination, because their shifting gender identity or expression goes against an expectation that each of these aspects of personhood develops early and stays the same over time. And the harmful interactions may not occur only with people who are cisgender. A youth who is gender-fluid may also face discrimination from some people in the transgender community who view them as “not really transgender.” Seeing a youth who dresses more femininely on one day and more masculinely on another day may feel confusing or even threatening to anyone with strict ideas about gender.

How can you support gender-fluid youth in your life?

I encourage you to think about gender fluidity as part of the diversity of human experience related to gender identity and expression. While acceptance is important in how we treat anyone, it’s especially important for children and teens.

 • Listen to youth and validate their experience of their gender. Everyone is the expert of their own gender.
 • Be patient, as a youth’s gender fluidity may be part of their gender identity development.
 • Support gender-fluid youth in making informed decisions about gender-affirming care, such as hormone therapy and gender-affirming surgeries.
 • Connect them to support and resources so they can talk to others with similar experiences. Gender Spectrum is a great resource for both gender-fluid youth and the adults in their lives.

Gender fluidity: What it means and why support matters

Take a moment — yes, right now — to consider your gender. Do you identify as a woman, man, or another gender: essentially, how would you describe your gender identity? How do you show your gender to other people through how you look or act — in other words, your gender expression? And has your gender identity or gender expression changed or stayed the same over time?

Questions like these can be especially valuable if you’re wondering about how gender identity and expression may shift as children grow up. And, of course, these questions may also resonate with many adults.

At times in my life, I’ve had shorter hair and a fondness for men’s dress pants and dress shoes. I’ve also enjoyed occasionally playing male roles in theater productions and dressing in costume as a man on Halloween. At other times in my life, I’ve had longer hair and frequently worn dresses and dangly earrings — and more feminine Halloween costumes. Although my gender expression has shifted over time between less feminine and more feminine, I have always identified as a girl or woman.

What is gender fluidity?

Let’s define a few terms. Cisgender means a person’s gender identity matches the sex — female or male — designated on their original birth certificate. Gender fluidity refers to change over time in a person’s gender expression or gender identity, or both. That change might be in expression, but not identity, or in identity, but not expression. Or both expression and identity might change together.

For some youth, gender fluidity may be a way to explore gender before landing on a more stable gender expression or identity. For others, gender fluidity may continue indefinitely as part of their life experience with gender.

Some people describe themselves as “gender-fluid.” As an identity, it typically fits under the transgender and nonbinary umbrella, which applies to people whose gender identity doesn’t match the sex assigned to them on their original birth certificate. (Nonbinary means a person’s gender identity doesn’t fit into strict cultural categories of female or male.)

Not everyone who experiences changes in their gender expression or identity identifies as gender-fluid. Nor does everyone desire gender-affirming medical treatment to change their body to better align with their gender identity.

How does gender develop and change?

People typically begin developing a gender identity in early childhood, around the age of 2 or 3. Gender identity develops within multiple social contexts: a person’s family, their larger community, and the society and historical time in which they live. Each of these may have very different norms and expectations about gender expression and gender identity.

For example, a child might live in a family that believes that gender is more complex than boy or girl, and encourages a diversity of gender expressions. That same child may live in a town where most people believe that boys should “look like boys” and girls should “look like girls.” And this child might live in a society and at a historical time with similar gender norms as their community. Thus, this child may feel freer to have a different gender expression or identity at home than out in public.

For many people, gender identity and expression develop early and stay the same over time. For others, either one may change. While such changes can happen at any time during a person’s life, they’re more common during childhood and adolescence than later in adulthood.

What’s the difference between gender-fluid and transgender?

While some people develop a gender identity early in childhood, others may identify with one gender at one time and then another gender later on. For example, a person who was designated female on their original birth certificate may identify as a girl until adolescence, then identify as a boy for the rest of their life. This person would be considered transgender, but not necessarily gender-fluid.

Another person who follows this developmental arc may only identify as a boy until they are in their 20s, and then identify as nonbinary, and then identify as a boy again later in adulthood. This person could be considered gender-fluid, because they experienced one or more changes in their gender identity or gender expression. It’s wise to note, though, that they may never use the term gender-fluid as an identity label for themself.

Ultimately, anyone who identifies as gender-fluid is a gender-fluid person. Often, the term is used to mean that a person’s gender expression or gender identity — essentially, their internal sense of self — changes frequently. But gender fluidity can look different for different people.

How is gender fluidity related to health in children and teens?

Just like adults, children and teens who express or identify their gender differently from their sex designated at birth are more likely to experience prejudice and discrimination. These experiences may create minority stress that is harmful for their mental and physical health. Compared to cisgender youth, transgender youth are two to three times more likely to have depression, anxiety, self-harming behavior, and suicidal thoughts and behavior.

All communities have expectations around what’s “normal.” A youth who is gender-fluid may be at greater risk for prejudice and discrimination, because their shifting gender identity or expression goes against an expectation that each of these aspects of personhood develops early and stays the same over time. And the harmful interactions may not occur only with people who are cisgender. A youth who is gender-fluid may also face discrimination from some people in the transgender community who view them as “not really transgender.” Seeing a youth who dresses more femininely on one day and more masculinely on another day may feel confusing or even threatening to anyone with strict ideas about gender.

How can you support gender-fluid youth in your life?

I encourage you to think about gender fluidity as part of the diversity of human experience related to gender identity and expression. While acceptance is important in how we treat anyone, it’s especially important for children and teens.

 • Listen to youth and validate their experience of their gender. Everyone is the expert of their own gender.
 • Be patient, as a youth’s gender fluidity may be part of their gender identity development.
 • Support gender-fluid youth in making informed decisions about gender-affirming care, such as hormone therapy and gender-affirming surgeries.
 • Connect them to support and resources so they can talk to others with similar experiences. Gender Spectrum is a great resource for both gender-fluid youth and the adults in their lives.

Gender fluidity: What it means and why support matters

Take a moment — yes, right now — to consider your gender. Do you identify as a woman, man, or another gender: essentially, how would you describe your gender identity? How do you show your gender to other people through how you look or act — in other words, your gender expression? And has your gender identity or gender expression changed or stayed the same over time?

Questions like these can be especially valuable if you’re wondering about how gender identity and expression may shift as children grow up. And, of course, these questions may also resonate with many adults.

At times in my life, I’ve had shorter hair and a fondness for men’s dress pants and dress shoes. I’ve also enjoyed occasionally playing male roles in theater productions and dressing in costume as a man on Halloween. At other times in my life, I’ve had longer hair and frequently worn dresses and dangly earrings — and more feminine Halloween costumes. Although my gender expression has shifted over time between less feminine and more feminine, I have always identified as a girl or woman.

What is gender fluidity?

Let’s define a few terms. Cisgender means a person’s gender identity matches the sex — female or male — designated on their original birth certificate. Gender fluidity refers to change over time in a person’s gender expression or gender identity, or both. That change might be in expression, but not identity, or in identity, but not expression. Or both expression and identity might change together.

For some youth, gender fluidity may be a way to explore gender before landing on a more stable gender expression or identity. For others, gender fluidity may continue indefinitely as part of their life experience with gender.

Some people describe themselves as “gender-fluid.” As an identity, it typically fits under the transgender and nonbinary umbrella, which applies to people whose gender identity doesn’t match the sex assigned to them on their original birth certificate. (Nonbinary means a person’s gender identity doesn’t fit into strict cultural categories of female or male.)

Not everyone who experiences changes in their gender expression or identity identifies as gender-fluid. Nor does everyone desire gender-affirming medical treatment to change their body to better align with their gender identity.

How does gender develop and change?

People typically begin developing a gender identity in early childhood, around the age of 2 or 3. Gender identity develops within multiple social contexts: a person’s family, their larger community, and the society and historical time in which they live. Each of these may have very different norms and expectations about gender expression and gender identity.

For example, a child might live in a family that believes that gender is more complex than boy or girl, and encourages a diversity of gender expressions. That same child may live in a town where most people believe that boys should “look like boys” and girls should “look like girls.” And this child might live in a society and at a historical time with similar gender norms as their community. Thus, this child may feel freer to have a different gender expression or identity at home than out in public.

For many people, gender identity and expression develop early and stay the same over time. For others, either one may change. While such changes can happen at any time during a person’s life, they’re more common during childhood and adolescence than later in adulthood.

What’s the difference between gender-fluid and transgender?

While some people develop a gender identity early in childhood, others may identify with one gender at one time and then another gender later on. For example, a person who was designated female on their original birth certificate may identify as a girl until adolescence, then identify as a boy for the rest of their life. This person would be considered transgender, but not necessarily gender-fluid.

Another person who follows this developmental arc may only identify as a boy until they are in their 20s, and then identify as nonbinary, and then identify as a boy again later in adulthood. This person could be considered gender-fluid, because they experienced one or more changes in their gender identity or gender expression. It’s wise to note, though, that they may never use the term gender-fluid as an identity label for themself.

Ultimately, anyone who identifies as gender-fluid is a gender-fluid person. Often, the term is used to mean that a person’s gender expression or gender identity — essentially, their internal sense of self — changes frequently. But gender fluidity can look different for different people.

How is gender fluidity related to health in children and teens?

Just like adults, children and teens who express or identify their gender differently from their sex designated at birth are more likely to experience prejudice and discrimination. These experiences may create minority stress that is harmful for their mental and physical health. Compared to cisgender youth, transgender youth are two to three times more likely to have depression, anxiety, self-harming behavior, and suicidal thoughts and behavior.

All communities have expectations around what’s “normal.” A youth who is gender-fluid may be at greater risk for prejudice and discrimination, because their shifting gender identity or expression goes against an expectation that each of these aspects of personhood develops early and stays the same over time. And the harmful interactions may not occur only with people who are cisgender. A youth who is gender-fluid may also face discrimination from some people in the transgender community who view them as “not really transgender.” Seeing a youth who dresses more femininely on one day and more masculinely on another day may feel confusing or even threatening to anyone with strict ideas about gender.

How can you support gender-fluid youth in your life?

I encourage you to think about gender fluidity as part of the diversity of human experience related to gender identity and expression. While acceptance is important in how we treat anyone, it’s especially important for children and teens.

 • Listen to youth and validate their experience of their gender. Everyone is the expert of their own gender.
 • Be patient, as a youth’s gender fluidity may be part of their gender identity development.
 • Support gender-fluid youth in making informed decisions about gender-affirming care, such as hormone therapy and gender-affirming surgeries.
 • Connect them to support and resources so they can talk to others with similar experiences. Gender Spectrum is a great resource for both gender-fluid youth and the adults in their lives.

Gender fluidity: What it means and why support matters

Take a moment — yes, right now — to consider your gender. Do you identify as a woman, man, or another gender: essentially, how would you describe your gender identity? How do you show your gender to other people through how you look or act — in other words, your gender expression? And has your gender identity or gender expression changed or stayed the same over time?

Questions like these can be especially valuable if you’re wondering about how gender identity and expression may shift as children grow up. And, of course, these questions may also resonate with many adults.

At times in my life, I’ve had shorter hair and a fondness for men’s dress pants and dress shoes. I’ve also enjoyed occasionally playing male roles in theater productions and dressing in costume as a man on Halloween. At other times in my life, I’ve had longer hair and frequently worn dresses and dangly earrings — and more feminine Halloween costumes. Although my gender expression has shifted over time between less feminine and more feminine, I have always identified as a girl or woman.

What is gender fluidity?

Let’s define a few terms. Cisgender means a person’s gender identity matches the sex — female or male — designated on their original birth certificate. Gender fluidity refers to change over time in a person’s gender expression or gender identity, or both. That change might be in expression, but not identity, or in identity, but not expression. Or both expression and identity might change together.

For some youth, gender fluidity may be a way to explore gender before landing on a more stable gender expression or identity. For others, gender fluidity may continue indefinitely as part of their life experience with gender.

Some people describe themselves as “gender-fluid.” As an identity, it typically fits under the transgender and nonbinary umbrella, which applies to people whose gender identity doesn’t match the sex assigned to them on their original birth certificate. (Nonbinary means a person’s gender identity doesn’t fit into strict cultural categories of female or male.)

Not everyone who experiences changes in their gender expression or identity identifies as gender-fluid. Nor does everyone desire gender-affirming medical treatment to change their body to better align with their gender identity.

How does gender develop and change?

People typically begin developing a gender identity in early childhood, around the age of 2 or 3. Gender identity develops within multiple social contexts: a person’s family, their larger community, and the society and historical time in which they live. Each of these may have very different norms and expectations about gender expression and gender identity.

For example, a child might live in a family that believes that gender is more complex than boy or girl, and encourages a diversity of gender expressions. That same child may live in a town where most people believe that boys should “look like boys” and girls should “look like girls.” And this child might live in a society and at a historical time with similar gender norms as their community. Thus, this child may feel freer to have a different gender expression or identity at home than out in public.

For many people, gender identity and expression develop early and stay the same over time. For others, either one may change. While such changes can happen at any time during a person’s life, they’re more common during childhood and adolescence than later in adulthood.

What’s the difference between gender-fluid and transgender?

While some people develop a gender identity early in childhood, others may identify with one gender at one time and then another gender later on. For example, a person who was designated female on their original birth certificate may identify as a girl until adolescence, then identify as a boy for the rest of their life. This person would be considered transgender, but not necessarily gender-fluid.

Another person who follows this developmental arc may only identify as a boy until they are in their 20s, and then identify as nonbinary, and then identify as a boy again later in adulthood. This person could be considered gender-fluid, because they experienced one or more changes in their gender identity or gender expression. It’s wise to note, though, that they may never use the term gender-fluid as an identity label for themself.

Ultimately, anyone who identifies as gender-fluid is a gender-fluid person. Often, the term is used to mean that a person’s gender expression or gender identity — essentially, their internal sense of self — changes frequently. But gender fluidity can look different for different people.

How is gender fluidity related to health in children and teens?

Just like adults, children and teens who express or identify their gender differently from their sex designated at birth are more likely to experience prejudice and discrimination. These experiences may create minority stress that is harmful for their mental and physical health. Compared to cisgender youth, transgender youth are two to three times more likely to have depression, anxiety, self-harming behavior, and suicidal thoughts and behavior.

All communities have expectations around what’s “normal.” A youth who is gender-fluid may be at greater risk for prejudice and discrimination, because their shifting gender identity or expression goes against an expectation that each of these aspects of personhood develops early and stays the same over time. And the harmful interactions may not occur only with people who are cisgender. A youth who is gender-fluid may also face discrimination from some people in the transgender community who view them as “not really transgender.” Seeing a youth who dresses more femininely on one day and more masculinely on another day may feel confusing or even threatening to anyone with strict ideas about gender.

How can you support gender-fluid youth in your life?

I encourage you to think about gender fluidity as part of the diversity of human experience related to gender identity and expression. While acceptance is important in how we treat anyone, it’s especially important for children and teens.

 • Listen to youth and validate their experience of their gender. Everyone is the expert of their own gender.
 • Be patient, as a youth’s gender fluidity may be part of their gender identity development.
 • Support gender-fluid youth in making informed decisions about gender-affirming care, such as hormone therapy and gender-affirming surgeries.
 • Connect them to support and resources so they can talk to others with similar experiences. Gender Spectrum is a great resource for both gender-fluid youth and the adults in their lives.


Vaata videot: DIAPO GENDER SMART V4 (Jaanuar 2022).